- K -
Kadowaki, S.
Kahan, W.
Kaihara, Marcelo
Kalivas, P.
Kanani, Dhirubhai V.
Kantabutra, Vitit
Kao, Rom-Shen
Kapre, Nachiket
Kaushik, Saroj
Kehl, T. H.
Keir, Roy A.
Kent, Jan G.
Kim, Sang-Woo
Kirchner, R.
Kirsch, Barry J.
Kla, Sylvanus
Klatte, R.
Kluter, Theo T. J. H.
Knofel, Andreas
Knowles, Simon
Kobayashi, Hideaki
Kobayashi, Katsuki
Koc, Cetin K.
Koren, Israel
Koren, Yaron
Kornerup, Peter
Kramer, Walter
Krandick, Werner
Krishnamurthy, E. V.
Krishnamurthy, Ram
Kroener, Michael
Krygowski, Christopher A.
Kuck, D. J.
Kuhnel, Lars
Kulisch, U.
Kung, H. T.
Kuninobu, Shigeo
Kurokawa, Takakazu
Kuwahara, Seiji
Kwan, H.
Kwon, Soonhak